szanujemy cudzą własność ( nie niszczymy cudzych rzeczy np. zabawek będących własnością przedszkola lub cudzą ),

dzielimy się z kolegami słodyczami i zabawkami - jeżeli przynosimy słodycze to tyle aby starczyło dla całej grupy,

poruszamy się bezpiecznie,

używamy form grzecznościowych,

kłaniamy się wszystkim w przedszkolu,

wszyscy jesteśmy kolegami nie wyśmiewamy innych,

nie popychamy,

nie bijemy,

szanujemy cudzą pracę ( np. nie wchodzimy w brudnych butach do sali ),

jesteśmy punktualni,

uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciel,

nie przeszkadzamy sobie nawzajem.