Od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe stawki opłat za żywienie dziecka w przedszkolu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza - więcej

 

Opłat za przedszkole można dokonać:

 

Kasa Zakładu Placówek Oświatowych , Kużaja 19

Wtorek        12:00 -14:00

Czwartek    12:30 -14:30

 

Kasa Urzędu Miasta , Męczenników Oświęcimia 48

Poniedziałek, wtorek i czwartek   7:00-14:30

Środa       7:00 - 16:30

Piątek      7:00 - 12:30

 

Konto bankowe Przedszkola nr 4, Kużaja 15

Nr Konta: 62 1050 1230 1000 0023 3688 4461

ING Bank S.A. o/Bytom

Tytułem: wpłata za miesiąc.... / numer dziecka ....

Potwierdzenie transakcji należy dołączyć do Książeczki opłat.

 

Płatności należy dokonać do dnia 15-go każdego miesiąca w kwocie zgodnej z kwotą z książeczki opłat przedszkolnych.