Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

 

RELIGIA– 2 razy w tygodniu dla dzieci 4-5-6- letnich

ZAJĘCIA KARATE dla dzieci 4-6 letnich

RYTMIKA dla wszystkich grup wiekowych