Leokadia Szołtysik
intendent

       
Aleksandra Golus
kucharka

Mariola Purgoł
kucharka

Iwona Kirchof
kucharka

 Daniel Bączkowicz
konserwator

 

 

Agnieszka Plewnia 
woźna oddziałowa 

Katarzyna Kużaj
woźna oddziałowa

Elżbieta Ormińska
woźna oddziałowa

 

Justyna Pawnuk
woźna oddziałowa

Joanna Dziembała 
woźna oddziałowa