Opłaty

Opłaty za przedszkole reguluje USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.)

Opłaty za żywienie w przedszkolu regulują Zarządzenia Burmistrza Miasta Radzionków Nr 1690/2021 z dnia 22 października 2021 roku - zarządzenie