Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola 2020/2021

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

 

Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny
2020/2021

W związku ze wznowieniem pracy przedszkola

informację o wynikach rekrutacji na rok szkolny

2020/2021 można uzyskać w siedzibie przedszkola

 lub pod numerem telefonu 32-286-62-55 

 od dnia 29.05.2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

W związku z brakiem możliwości dokonania czynności rekrutacyjnych, powołując się na 
ZARZĄDZENIE NR 748/2020 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 664/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym
, informuję ,że podanie do wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych jest  odłożone do czasu zakończenia stanu epidemii w kraju.

 

Anna Gajkiewicz
Dyrektor Przedszkola nr 4

*****

 

Informujemy, że od 04.03 do 19.03.2019 r. trwać będą zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020.

Prosimy o zapoznanie się z dostępnym dokumentami: 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w placówce i wypełniony wraz z załącznikami należy dostarczyć do 19 marca 2019r.

Prosimy i śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.