Struktura własnościowa i majątek

 

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Radzionków

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Mienie przedszkola stanowi mienie Miasta Radzionków.