Uzależnienie dzieci od gier, internetu i telefonów komórkowych

Różne media towarzyszyły ludziom. Początkowo były to mimowolne odgłosy,potem tworzone dźwięki, które stopniowo przemieniły się w język i mowę. Kiedyś ludzie porozumiewali się za pomocą znaków, malowideł, współcześnie przybierały one charakter wirtualny, np. emotikony i memy lub realny-jak graffiti czy znaki drogowe. Wszystkie wcześniejsze formy komunikacji społecznej spotykane w rozwoju człowieka obecne są, chodź w zaawansowanej formie, w mediach współczesnych , zarówno tych tradycyjnych-jak książka drukowana, film, sztuka piękna jak i w nowych mediach.Nowe media są interaktywne i umożliwiają formy komunikacji online.Media wytworzone przez człowieka służyły wymianie informacji, ekspresji emocji i uczuć.

Współcześnie jednak zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne często wyzwalają zachowania, które nie służą rozwojowi ludzi, a wręcz ten rozwój upośledzają, prowadząc do utraty zdrowia i życia. Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych(komputery, internet, gry sieciowe, smartfony oraz inne media interaktywne, które umożliwiają komunikację online) oraz wzrost ich dostępności skutkują tym, iż wzrasta skala zachowań problemowych, ryzykownych u małoletnich dzieci i nastolatków. Przyczyniają się do tego niewłaściwe zachowania rodziców w środowisku domowym. Rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi wystarczająco długo i intensywnie by pogłębiać istniejące więzi i budować wzajemne zaufanie oraz nie potrafią rozpoznawać i reagować na nieprawidłowe zachowania dzieci , ich problemy.

Do niewłaściwych zachowań rodziców zaliczyć można m.in.:

-mówienie do dziecka, gdy dziecko lub rodzic w tym samym czasie korzysta z nowych technologii np. telefonu

-dawanie przyzwolenia na korzystanie z nowych technologii przy jedzeniu czy karmieniu oraz w trakcie innych czynności rodzinnych, np. podróżowaniu samochodem, w trakcie wizyt u członków rodziny

-nieustanne przeszukiwanie sieci, sprawdzanie poczty elektronicznej, czatowanie itd.

-spędzanie wolnego czasu przed ekranami nowych technologii

-niewyznaczanie w domu stref wolnych od mediów oraz jasnych zasad korzystania z tych technologii

-brak konsekwencji w przestrzeganiu uprzednio ustalonych zasad i reguł medialnych

-brak zainteresowania medialnymi aktywnościami dzieci oraz ich wirtualnymi znajomymi -ignorowanie informacji o niedostosowaniu treści przekazów do wieku małoletniego

Do pozytywnych zachowań medialnych z kolei zaliczamy m.in.:

-wyraźne określenie czasu i miejsca korzystania z mediów oraz wytyczenie sfer wolnych od technologii

-monitorowaniu aktywności sieciowej dzieci oraz rozmowy z dziećmi na temat treści wspólnie oglądanych przekazów medialnych

-prowadzenie rozmów z dzieckiem bez udziału nowych technologii oraz inicjowaniu w środowisku domowym działań (np. zabaw, prac domowych)

-uczenie koncentracji na jednym zadaniu, w myśl zasady „jeśli rozmawiamy, to nie gramy na komputerze”, „jeśli odrabiamy lekcje, to nie oglądamy telewizji”

-systematyczne uczenie bezpiecznych zasad korzystania z sieci oraz przedstawianie konsekwencji zachowań ryzykownych, np. kontaktu poprzez sieć z obcymi osobami

Współcześnie, głównym problemem małoletnich jest korzystanie z nowych technologii. Gry sieciowe, filmy, reklamy, bajki, niektóre programy telewizyjne promują często niewłaściwe, a nawet destrukcyjne wzorce zachowań. Wpływają na niskie poczucie wartości u dzieci, nieakceptowania swojego wyglądu, zachowania. Dzieci zaczynają oceniać siebie i innych. Są ofiarami agresji rówieśniczej, sami wchodzą w rolę agresorów. Nie radzą sobie w sytuacjach problemowych, stresujących, w związku z tym rozładowują swoją agresję i frustrację oraz poszukują wsparcia u przypadkowych osób w wirtualnym świecie. Czynią tak również ,by zapełnić emocjonalną pustkę, którą odczuwają w środowisku domowym. Dają się uwodzić i padają ofiarą działań przestępczych. Wszelkie uzależnienia dzieci mogą wynikać z więzi i relacji pomiędzy rodzicami, opiekunami.

Znane są trzy negatywne modele rodziców:

- rodzic autorytarny- ustala wyraźne reguły i konsekwentnie je egzekwuje, nawet w sytuacji, gdy nie służą one ani jego relacji z dzieckiem, ani też rozwojowi samego dziecka. W takim przypadku małoletni w różnym stopniu i zakresie poddaje się dyscyplinie lub buntuje przeciw narzuconemu porządkowi. Towarzyszą temu emocje (zarówno u rodzica jak i dziecka) są to: agresja, frustracja i strach.

- rodzic „bombardujący miłością”- który nie formuje żadnych jasnych reguł, natomiast wymaga od dziecka bezwzględnej lojalności, przywiązania, akceptacji w zamian za miłość rodzicielską. Dorosły wyraża uczucia i udziela wsparcia emocjonalnego, tylko wtedy , gdy dziecko poprzez swoje zachowania intuicyjnie zaspokaja potrzeby emocjonalne rodzica. -rodzic nieobecny- nie angażuje się w sprawy dziecka, nie potrafi nawiązać z nim kontaktu w podstawowych obszarach życia codziennego.

Przeciwieństwem trzech opisanych modeli jest tzw, rodzic obecny, który buduje swój autorytet w oparciu o autentyczne , systematyczne kontakty z małoletnim oraz znajomość jego problemów i dylematów. Cechuje go:

-ciągły i dobry bezpośredni kontakt z dzieckiem,

-znajomość jego kolegów i przyjaciół, -zainteresowanie pasjami dziecka,

-wykazywanie cierpliwości i gotowości wysłuchiwania o jego zainteresowaniach, planach i obawach,

-wykazywanie się determinacją w kontaktach z dzieckiem, nawet w sytuacjach, gdy dziecko się z tych sytuacjach wycofuje, -komunikowanie szczerze i otwarcie dziecku swojej miłości, akceptowanie,

-dążenie do porozumienia i kompromisu.

Sukcesem gwarantującym wyjście dziecka, nastolatka z uzależnienia jest poprawna komunikacja w rodzinie, zmiana niekonstruktywnych myśli rodzica na temat samego siebie, dziecka i własnej rodziny oraz wzmocnienie więzi między rodzicem a dzieckiem.

Opracowała Sylwia Mikolasek w oparciu: Agnieszka Ogonowska „Uzależnienia medialne”"

 

Pozytywna dyscyplina

Pozytywna dyscyplina to metoda zyskująca coraz większą popularność. Jest to metoda opierająca się na przekonaniu, że wychowanie dziecka powinno odbywać się na zasadzie przyjaznej atmosfery, zrozumienia ale także stanowczości.

Rodzina jako najważniejsze środowisko wychowania dziecka

Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze naturalne środowisko rozwojowe dzięki możliwości otoczenia go indywidualną opieką i zaspokojenia jego potrzeb.

Jedną z podstawowych potrzeb dziecka jest potrzeba życzliwości, ciepła i miłości. Dziecko lepiej i szybciej się rozwija w zakresie sprawności umysłu, sprawności fizycznej i kontaktów społecznych, gdy ma zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a więc gdy jest uchronione od lęków i zaburzeń równowagi psychicznej.

Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych

Adaptacja oznacza przystosowanie do nowych warunków, poradzenie sobie, zgodę na zmianę. Dla niektórych maluchów rozpoczęcie przygody związanej z przedszkolem jest źródłem napięć, strachu, a także obawy przed nowym otoczeniem.  Adaptacja w przedszkolu u większości dzieci trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. O jej długości decyduje jednak wiele czynników, między innymi: dojrzałość emocjonalna dziecka oraz postawa rodziców. W tym ciężkim okresie dla dzieci najważniejsze jest zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa. Dla dzieci jest to nowe miejsce, nowi ludzie, zasady, brak rodziców oraz brak orientacji w czasie. 

Bezpieczeństwo dzieci w sieci

Internet jest dzisiaj źródłem wymiany informacji, rozrywki, nauki i pracy. Za pośrednictwem Internetu nie wychodząc z domu możemy zrobić zakupy, czy komunikować się z ludźmi na całym świecie. Oprócz tych dobrych stron Internet niesie za sobą wiele niebezpieczeństw zarówno dla dorosłych, młodzieży, a tym bardziej dzieci. Młodzież i dzieci często nieświadomi są niebezpieczeństw jakie niesie za sobą Internet. Pomimo tego, że organizowanych jest coraz więcej akcji oraz kampanii na temat bezpieczeństwa w sieci, w dalszym ciągu bardzo dużo młodych ludzi oraz dzieci nie wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu. Ważne jest aby uświadamiać dzieci o niebezpieczeństwach jakie czyhają w sieci, a także ustalić z nimi odpowiednie do wieku zasady. 

Strona 1 z 2

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.