Drukuj
Odsłony: 5151

Od 22 października 2021 obowiązują nowe stawki opłat za żywienie dziecka w przedszkolu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza - więcej

 

Opłat za przedszkole można dokonać:

 

Konto bankowe Przedszkola nr 4, Kużaja 15

Nr Konta: 62 1050 1230 1000 0023 3688 4461

ING Bank S.A. o/Bytom

Tytułem: wpłata za miesiąc.... / numer dziecka ....

Potwierdzenie transakcji należy dołączyć do Książeczki opłat.

 

Płatności należy dokonać do dnia 10-go każdego miesiąca w kwocie zgodnej z kwotą z książeczki opłat przedszkolnych.