Rozkład dnia w przedszkolu

 

6:00 - 8:00

 • Schodzenie się dzieci;
 • Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami;
 • Swobodna aktywność wg wyboru i zainteresowań dzieci;
 • Paca stymulacyjno – kompensacyjna (indywidualna i w małych zespołach).

8:00 - 9:00

 • Zabawy indywidualne i zespołowe;
 • Zajęcia dodatkowe (zgodnie z harmonogramem pracy grup)
 • Ćwiczenia poranne;
 • Zabiegi higieniczne przed śniadaniem;
 • Śniadanie;
 • Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

9:00 - 10:30

 • Zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela wynikające z miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej (zgodnie z rozkładem zajęć i uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonych do realizacji programach);
 • Zajęcia z języka angielskiego- obowiązkowe (zgodnie z realizacją podstawy programowej w przedszkolu);
 • Zajęcia dodatkowe (zgodnie z harmonogramem pracy grup);
 • Zabawy indywidualne i zespołowe w kącikach zainteresowań w sali- swobodna działalność dziecka.

10:30 - 11:30

 • Pobyt dziecka na świeżym powietrzu: zabawy wyznaczone przez różne aktywności dziecka: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy dowolne ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

11:30 - 12:30

 • Zabawy w kącikach zabaw oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka, takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy dydaktyczne;
 • Przygotowanie do obiadu;
 • Zabiegi higieniczne przed obiadem;
 • Obiad;
 • Zabiegi higieniczne po obiedzie.

12:30 - 13:00

 • Czynności i zabawy o charakterze relaksacyjnym: zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek; zajęcia terapeutyczne, muzykoterapia;
 • Kontakty z rodzicami dzieci kończących pobyt w przedszkolu;
 • Rozchodzenie się dzieci

13:00 - 16:00

 • Odpoczynek dzieci;
 • Swobodna aktywność dziecka;
 • Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem;
 • Podwieczorek;
 • Zabiegi higieniczne po podwieczorku;
 • Zajęcia popołudniowe - realizacja projektów i programów autorskich nauczycieli;
 • Praca stymulacyjno - kompensacyjna (indywidualna i w małych zespołach);
 • Zabawy dowolne dzieci z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym;
 • Kontakty okolicznościowe i indywidualne nauczyciela z dziećmi i rodzicami;
 • Rozchodzenie się dzieci.
We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.