Grupa 
"Sówki" 5,6 -latki 

                                                            Wychowawczynie:

 

mgr Sylwia Mikolasek

mgr Katarzyna Wajcht-Filipek

Godziny pracy dydaktycznej wychowawcy grupy ( PANI Sylwia):

Poniedziałek:  10:00- 16:00

Wtorek: 6:00 - 9:30   

Środa: 6:00 - 10:00

Czwartek: 10:00 - 16:00

Piątek: 11:30 - 16:00

Godziny pracy dydaktycznej wychowawcy grupy (PANI Kasia):

Poniedziałek: 6:00 - 9:30

Wtorek: 9:30 - 16:00

Środa: 10:30 - 16:00

Czwartek: 6:00 - 9:30

Piątek: 6:00 - 11:30

Zajęcia z religii:

poniedziałki 9:30 - 10:00

czwartki 9:30 - 10:00

Zajęcia z języka angielskiego:

środy  10:00 - 10:30

piątki  10:00 - 10.30

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate:

wtorki 9:00-10:00

Charakterystyka grupy:

Witamy w nowym roku przedszkolnym!

Jesteśmy Sówki. Jest nas w grupie 19 dzieci. Dla większości z nas to już ostatni rok w przedszkolu. Do naszej grupy uczęszcza 13-sześciolatków i 6-pięciolatków. Już zdążyliśmy się wszyscy dobrze poznać dzięki czemu bardzo polubiliśmy nasze wspólne zabawy. W przedszkolu poznajemy  wiele piosenek i różnych zabaw, uczymy się też literek i cyferek, a także poznajemy świat poprzez ciekawe zajęcia z Panią Sylwią i Panią Kasią. Nasze Panie realizują podstawę programową i program wychowania przedszkolnego, a także uatrakcyjniają nasze zajęcia realizując projekty, programy autorskie ogólnopolskie. Przeprowadziliśmy się do nowej, pięknej sali blisko uczniów,  by móc za rok być ze szkołą za pan brat.

Bawimy się i pracujemy przestrzegając ustalonych reguł i zachowań obowiązujących w naszej grupie:

·       Dbamy o nasze zabawki, 

·       Utrzymujemy porządek w naszej sali,

·       Sprzątamy po skończonej zabawie,

·       Przestrzegamy zasad zgodnej zabawy,

·       Grzecznie zwracamy się do siebie- jesteśmy kulturalni,

·       Nie bijemy kolegów i koleżanek,

·       Używamy form grzecznościowych i „zaczarowanych” słów- proszę, dziękuję, przepraszam,

·       Przestrzegamy zasad higieny,

·       Uczymy się samodzielności,                                                                                                         

.       Wykonujemy różne ćwiczenia w mówieniu, wzbogacamy nasze słownictwo, 

·       Doskonalimy percepcję słuchowo – wzrokową, oraz słuch fonematyczny,

·       Poznajemy sylabową budowę wyrazu,

·       Uczymy się literek i cyferek,

·       Ćwiczymy precyzję ruchów,

·       Poznajemy pojęcia matematyczne ,

·       Określamy kierunek w prawo, w lewo,

·       Poznajemy pojęcia dotyczące położenia przedmiotu w przestrzeni,

·       Dbamy o swoje zdrowie poprzez codzienne ćwiczenia, spacery i zabawy w ogrodzie.

Pracujemy w kartach pracy pt."Nowi Tropiciele " Wyd. WSIP

Tematyka miesiąca:

Wrzesień

1. Witaj w przedszkolu.

2. Jestem przedszkolaczkiem.

3. Ja, Ty i środowisko.

4. Dary jesieni.