Drukuj
Odsłony: 1479

Historia naszej obecnej przedszkolnej placówki „Bajka” sięga 50-tych lat! ubiegłego stulecia!

 

1 września 1953 r. po raz pierwszy dzieci przekraczają progi wówczas nowego budynku Przedszkola przy Kopalni Węgla Kamiennego „RADZIONKÓW”. Przedszkole od początku swego istnienia nie zmieniło się na zewnątrz -po dziś dzień mieści się w parterowym wolnostojącym budynku, otoczonym dużym ogrodem; jest placówką typową , dla tamtych czasów tzn. opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku 3-6lat. Placówka przedszkolna jest otwarta w godzinach od 6.30. do 16.30.,a do jednej grupy uczęszcza do 35 dzieci!(wyłącznie z rodzin pracujących górników na kopalni „RADZIONKÓW”), która patronuje tę pierwszą! lokalną placówkę przedszkolną.

 

Pierwszym dyrektorem ( w krótkim czasie)jest zasłużona dla PRL działaczka- Pani Anna Nowak, która z personelem zagospodarowała pomieszczenia przedszkola. Wówczas do dyspozycji placówki oddano 4 jasne, przestronne sale z odrębnymi łazienkami i szatniami, dużym holem oraz oddzielną salę gimnastyczną. Wokół budynku zagospodarowano duży ogród z urządzeniami rekreacyjnymi i basenem- brodzikiem, który stanowił atrakcję lokalną w ówczesnym czasie.

 

Drugim dyrektorem( na wiele lat) zostaje Pani Stefania Szołtysik -zasłużona dla przedszkola młoda nauczycielka. Dyrektor-nauczyciel wprowadza w treści wychowania, trwające po dziś dzień, tradycje patriotyczne i regionalne. Za jego kierownictwa, w służbie dla dzieci, zostają uszyte przez matki wychowanków stroje śląskie dla dziewczynek, które starannie przechowywane stanowią majątek przedszkola do dnia dzisiejszego.

 

Dyrektor-Pani Stefania Szołtysik- głównie jako prekursor tradycji patriotycznych , uchwałą Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną, a tradycja regionalnych spotkań biesiadnych dzieci i uroczystości „Barbórkowej” w gwarze śląskiej jest „żywo” pielęgnowana przez wszystkich pracujących na placówce nauczycieli począwszy od tamtego czasu do dziś.

 

Trzeci dyrektor- Pani Anna Kroj, obejmuje placówkę w 1977r. Za jej kadencji, w związku z tym, że miasto Radzionków jako samodzielna jednostka administracyjna przestaje istnieć, przedszkole przyjmuje nazwę Przedszkola Nr 47 w Bytomiu. Wtedy placówka traci patronat kopalniany ,zmienia status i staje się przedszkolem miejskim. Jednak dyrektor nadal kontynuuje współpracę z lokalną kopalnią. Przywilejem dla dzieci braci górniczej i matek niepracujących stają się tzw. „ogniska” otwarte w godzinach popołudniowych. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00.do 16.00.

 

Czwarty dyrektor- Pani mgr Maria Wyrwoł - to pierwszy prężnie działający dyrektor przedszkolnej placówki o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Z powodzeniem od 1 września 1991roku, przez ponad 15 lat, pielęgnuje z pietyzmem tradycje śląskie. Ponadto, jako pierwszy dyrektor, wprowadza do pracy zagadnienia i treści ekologiczno-środowiskowe. To dyrektor chętny do działań dla dobra swoich wychowanków i otwierający drzwi nauczycielom do współpracy ze środowiskiem lokalnym.Za jej kierownictwa, w przedszkolu 15.10.1993 roku powstaje z inicjatywy nauczycielki- Barbary Buchacz- Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Ekologii ”Zielona Ziemia”. Od 2006 r. przedszkole staje się współorganizatorem corocznego Festiwalu Ekologicznego dla dzieci w Radzionkowie. Ówcześni nauczyciele z placówki są prekursorami w środowisku działań ekologicznych dla innych nauczycieli z przedszkoli radzionkowskich , a nawet ościennych miast.

 

Przedszkole jako pierwsze w Radzionkowie organizuje 17.06. 1994r. Środowiskowy Piknik Rodzinny, który przechodzi do corocznych tradycji po dzień dzisiejszy.

 

Ponadto, za kadencji tegoż dyrektora, Radzionków ponownie zostaje samodzielną jednostką administracyjną i wówczas w roku szkolnym 1998/1999 placówka staje się należącym pod gminę Przedszkolem nr 4 w Radzionkowie, a w środowisku przyjmuje nieoficjalną nazwę „BAJKA”, która do dnia dzisiejszego jest najchętniej używana przez dzieci i rodziców.

 

Od tamtego czasu placówka ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami: C.K. „Karolinka” , Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Komisariatem Policji , Strażą Pożarną, Muzeum Chleba, Biblioteką Miejską , a w przedszkolu powstaje Biblioteczka „Bajka” z możliwością wypożyczenia książek dla wychowanków przedszkola i ich rodziców.

 

Przedszkole „BAJKA ”od 1999 r. organizuje corocznie Jasełka, które w latach 1999-2003 były wystawiane w Przeglądzie Jasełek w C. K. „Karolinka” w Radzionkowie, zaś obecnie są prezentowane dzieciom i opiekunom w przedszkolu, a nawet w parafialnym kościele WNMP w Rojcy.

 

Dyrektor- mgr Maria Wyrwoł- może się poszczycić pierwszą w Radzionkowie przedszkolną kadrą nauczycieli z pełnym wyższym wykształceniem pedagogicznym, która chętnie zapraszała na liczne zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, a w 2005 r. zgromadziła w placówce wszystkich dyrektorów powiatu tarnogórskiego na konferencji szkoleniowej.

 

Pani mgr Maria Wyrwoł za oddanie pracy pedagogicznej otrzymała liczne nagrody od prezydenta miasta Bytom i od burmistrzów miasta Radzionków, a za całokształt 30 letniej ! wzorowej pracy za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dnia 29.06.2007r.została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Od 1 września 2007r. placówką przedszkolną zarządza obecny dyrektor –Pani mgr Anna Gajkiewicz.

 

Placówka zostaje poddana licznym remontom wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku. Pani dyrektor dba o estetykę przedszkola zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz- w ogrodzie i obejściu przedszkolnym. Co prawda, od 2008r. przedszkole traci salę gimnastyczna kosztem otwarcia piątego oddziału przedszkolnego to jednakże sale do zajęć z dziećmi są duże, przestronne, przytulne, kolorowe i jasne, odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki dla dzieci.

 

 

Nasza „BAJKA” jest przedszkolem bezpiecznym, otwartym w godzinach:6.00-16.00.

 

Przedszkole nie ma już basenu –brodzika, ale zyskuje miejsce w ogrodzie na zabawę dla dzieci . Ogród jest podzielony na dwie części: w większej- (do użytku wyłącznego przedszkola!)ogrodzonej części ogrodu znajdują się 2 piaskownice, 2 karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki, ławeczki, pociąg edukacyjny oraz drabinki, a także miękkie i bezpieczne podłoże, porośnięte trawą: natomiast druga część, wydzielona płotem- to mniejszy plac zabaw, który w godzinach popołudniowych dostępny jest także dla dzieci mieszkających w dzielnicy.

 

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele stale nabywają nowe doświadczenia zawodowe, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach, projektach i warsztatach, a także studiach podyplomowych. Wychowawczynie współpracują ze sobą w zespołach zadaniowych, dzięki czemu zamierzenia pedagogiczne i problemy rozwiązywane są wspólnie poprzez szukanie efektownych rozwiązań.

 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w różnorodnych konkursach, projektach ogólnopolskich i regionalnych, gdzie zdobywają wysokie noty i wyróżnienia oraz nagrody.

 

Program wychowania przedszkolnego w „BAJCE” jest oparty na działaniach zmierzających do zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo i samodzielność naszych podopiecznych ,oraz stosowaniu metod aktywizujących w codziennej pracy nauczycieli, jak również na systematycznej pracy wszystkich pracowników przedszkola wraz z wychowankami, a także ujednoliceniu oddziaływań interpersonalnych rodziców i kadry pedagogicznej we wspieraniu działań wychowawczo-dydaktycznych oraz wspomaganiu i korygowaniu rozwoju u dzieci.

 

Dużą wagę przykłada się do działań prozdrowotnych i ekologicznych. Nawiązana została współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus- Jerzy Psiuk”, w wyniku której w przedszkolu odbywają się bezpłatne porady pielęgniarki, prowadzenie badań słuchu i wzroku, przeglądy stomatologiczne, badanie ciśnienia krwi u dzieci, a także organizowane są wycieczki do poradni w celu promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Nasza „Bajkowa” wykwalifikowana kadra pedagogiczna modyfikuje i wzbogaca ofertę prowadzonych zajęć poprzez realizację programu: ”Z zabawą w świat nauki” oraz dodatkowych projektów, m.in.: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, „KUBUSIOWI PRZYJACIELE PRZYRODY”, „Akademia AQUAFRESH”, „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, „MOJE CZYSTE MIASTO’, „MAMO ,TATO, WOLĘ WODĘ”.

 

Gwara i tradycje śląskie są nadal z powodzeniem kultywowane m.in. poprzez założony w 2010r. przedszkolny zespół taneczno-wokalny „MINI MAŁY ŚLĄSK”, który uświetnia coroczną „Barbórkę”.

 

W naszej „rodzinnej” placówce wysoko cenimy współpracę z rodzicami naszych milusińskich. Rodzice czynnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i akcjach, które integrują społeczność lokalną.

 

Dyrektor przedszkola – Pani mgr Anna Gajkiewicz stwarza możliwości rozwoju wszechstronnego dzieci poprzez ofertę zajęć dodatkowych, takich jak :religia, nauka języka angielskiego, ceramika, judo prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.

 

Wszyscy dyrektorzy (przez 60lat!istnienia placówki) dbali o jak najlepszy wizerunek przedszkola i zgodnie z trendami swoich czasów wpływali na wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

 

Zapewne, każda pani dyrektor obecnej „BAJKI” może podpisać się pod słowami powstałego wraz z obowiązującą nazwą przedszkolnego „hymnu „ na bazie utworu Jana Brzechwy „Witajcie w naszej bajce”:

 

„…nikt tu nie czuje chłodu, nikt tutaj nie zna głodu…i tutaj nikt nie kłamie, nikt się nie skarży mamie…”

 

Dnia 1 września 2013 r.(po 60latach!) znów jakieś dzieci pierwszy raz przekroczą próg przedszkola, by rozpocząć kolejne karty historii naszej „rodzinnej „ placówki przedszkolnej. Z radością zapraszamy!

 

Historia powstała

 

w oparciu o wywiady z dyrektorami przedszkola:

 

-p. Stefanią Szołtysik

 

-p. Anną Kroj

 

-p. Marią Wyrwoł

 

w oparciu o wiadomości i zebrane informacje Rady Pedagogicznej i personelu pracującego w roku 2012/2013 oraz w oparciu o pozycję literatury: Dzieje Radzionkowa

 

Historię tę usystematyzowała nauczycielka przedszkola - mgr Barbara Buchacz

 

 

Zapraszamy do przeglądania zdjęć z historii przedszkola. Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają siebie lub znajomych na zdjęciach.

 

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg historia1.jpg historia2.jpg

historia3.jpg historia4.jpg historia5.jpg

historia6.jpg historia7.jpg historia8.jpg

historia9.jpg