Historia naszej obecnej przedszkolnej placówki „Bajka” sięga 50-tych lat! ubiegłego stulecia!

 

1 września 1953 r. po raz pierwszy dzieci przekraczają progi wówczas nowego budynku Przedszkola przy Kopalni Węgla Kamiennego „RADZIONKÓW”. Przedszkole od początku swego istnienia nie zmieniło się na zewnątrz -po dziś dzień mieści się w parterowym wolnostojącym budynku, otoczonym dużym ogrodem; jest placówką typową , dla tamtych czasów tzn. opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku 3-6lat. Placówka przedszkolna jest otwarta w godzinach od 6.30. do 16.30.,a do jednej grupy uczęszcza do 35 dzieci!(wyłącznie z rodzin pracujących górników na kopalni „RADZIONKÓW”), która patronuje tę pierwszą! lokalną placówkę przedszkolną.

 

Pierwszym dyrektorem ( w krótkim czasie)jest zasłużona dla PRL działaczka- Pani Anna Nowak, która z personelem zagospodarowała pomieszczenia przedszkola. Wówczas do dyspozycji placówki oddano 4 jasne, przestronne sale z odrębnymi łazienkami i szatniami, dużym holem oraz oddzielną salę gimnastyczną. Wokół budynku zagospodarowano duży ogród z urządzeniami rekreacyjnymi i basenem- brodzikiem, który stanowił atrakcję lokalną w ówczesnym czasie.

 

Drugim dyrektorem( na wiele lat) zostaje Pani Stefania Szołtysik -zasłużona dla przedszkola młoda nauczycielka. Dyrektor-nauczyciel wprowadza w treści wychowania, trwające po dziś dzień, tradycje patriotyczne i regionalne. Za jego kierownictwa, w służbie dla dzieci, zostają uszyte przez matki wychowanków stroje śląskie dla dziewczynek, które starannie przechowywane stanowią majątek przedszkola do dnia dzisiejszego.

 

Dyrektor-Pani Stefania Szołtysik- głównie jako prekursor tradycji patriotycznych , uchwałą Rady Państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną, a tradycja regionalnych spotkań biesiadnych dzieci i uroczystości „Barbórkowej” w gwarze śląskiej jest „żywo” pielęgnowana przez wszystkich pracujących na placówce nauczycieli począwszy od tamtego czasu do dziś.

 

Trzeci dyrektor- Pani Anna Kroj, obejmuje placówkę w 1977r. Za jej kadencji, w związku z tym, że miasto Radzionków jako samodzielna jednostka administracyjna przestaje istnieć, przedszkole przyjmuje nazwę Przedszkola Nr 47 w Bytomiu. Wtedy placówka traci patronat kopalniany ,zmienia status i staje się przedszkolem miejskim. Jednak dyrektor nadal kontynuuje współpracę z lokalną kopalnią. Przywilejem dla dzieci braci górniczej i matek niepracujących stają się tzw. „ogniska” otwarte w godzinach popołudniowych. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 6.00.do 16.00.

 

Czwarty dyrektor- Pani mgr Maria Wyrwoł - to pierwszy prężnie działający dyrektor przedszkolnej placówki o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Z powodzeniem od 1 września 1991roku, przez ponad 15 lat, pielęgnuje z pietyzmem tradycje śląskie. Ponadto, jako pierwszy dyrektor, wprowadza do pracy zagadnienia i treści ekologiczno-środowiskowe. To dyrektor chętny do działań dla dobra swoich wychowanków i otwierający drzwi nauczycielom do współpracy ze środowiskiem lokalnym.Za jej kierownictwa, w przedszkolu 15.10.1993 roku powstaje z inicjatywy nauczycielki- Barbary Buchacz- Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Ekologii ”Zielona Ziemia”. Od 2006 r. przedszkole staje się współorganizatorem corocznego Festiwalu Ekologicznego dla dzieci w Radzionkowie. Ówcześni nauczyciele z placówki są prekursorami w środowisku działań ekologicznych dla innych nauczycieli z przedszkoli radzionkowskich , a nawet ościennych miast.

 

Przedszkole jako pierwsze w Radzionkowie organizuje 17.06. 1994r. Środowiskowy Piknik Rodzinny, który przechodzi do corocznych tradycji po dzień dzisiejszy.

 

Ponadto, za kadencji tegoż dyrektora, Radzionków ponownie zostaje samodzielną jednostką administracyjną i wówczas w roku szkolnym 1998/1999 placówka staje się należącym pod gminę Przedszkolem nr 4 w Radzionkowie, a w środowisku przyjmuje nieoficjalną nazwę „BAJKA”, która do dnia dzisiejszego jest najchętniej używana przez dzieci i rodziców.

 

Od tamtego czasu placówka ściśle współpracuje z lokalnymi instytucjami: C.K. „Karolinka” , Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Komisariatem Policji , Strażą Pożarną, Muzeum Chleba, Biblioteką Miejską , a w przedszkolu powstaje Biblioteczka „Bajka” z możliwością wypożyczenia książek dla wychowanków przedszkola i ich rodziców.

 

Przedszkole „BAJKA ”od 1999 r. organizuje corocznie Jasełka, które w latach 1999-2003 były wystawiane w Przeglądzie Jasełek w C. K. „Karolinka” w Radzionkowie, zaś obecnie są prezentowane dzieciom i opiekunom w przedszkolu, a nawet w parafialnym kościele WNMP w Rojcy.

 

Dyrektor- mgr Maria Wyrwoł- może się poszczycić pierwszą w Radzionkowie przedszkolną kadrą nauczycieli z pełnym wyższym wykształceniem pedagogicznym, która chętnie zapraszała na liczne zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, a w 2005 r. zgromadziła w placówce wszystkich dyrektorów powiatu tarnogórskiego na konferencji szkoleniowej.

 

Pani mgr Maria Wyrwoł za oddanie pracy pedagogicznej otrzymała liczne nagrody od prezydenta miasta Bytom i od burmistrzów miasta Radzionków, a za całokształt 30 letniej ! wzorowej pracy za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania dnia 29.06.2007r.została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Od 1 września 2007r. placówką przedszkolną zarządza obecny dyrektor –Pani mgr Anna Gajkiewicz.

 

Placówka zostaje poddana licznym remontom wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku. Pani dyrektor dba o estetykę przedszkola zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz- w ogrodzie i obejściu przedszkolnym. Co prawda, od 2008r. przedszkole traci salę gimnastyczna kosztem otwarcia piątego oddziału przedszkolnego to jednakże sale do zajęć z dziećmi są duże, przestronne, przytulne, kolorowe i jasne, odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne i atrakcyjne zabawki dla dzieci.

 

 

Nasza „BAJKA” jest przedszkolem bezpiecznym, otwartym w godzinach:6.00-16.00.

 

Przedszkole nie ma już basenu –brodzika, ale zyskuje miejsce w ogrodzie na zabawę dla dzieci . Ogród jest podzielony na dwie części: w większej- (do użytku wyłącznego przedszkola!)ogrodzonej części ogrodu znajdują się 2 piaskownice, 2 karuzele, zjeżdżalnia, huśtawki, ławeczki, pociąg edukacyjny oraz drabinki, a także miękkie i bezpieczne podłoże, porośnięte trawą: natomiast druga część, wydzielona płotem- to mniejszy plac zabaw, który w godzinach popołudniowych dostępny jest także dla dzieci mieszkających w dzielnicy.

 

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele stale nabywają nowe doświadczenia zawodowe, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach, projektach i warsztatach, a także studiach podyplomowych. Wychowawczynie współpracują ze sobą w zespołach zadaniowych, dzięki czemu zamierzenia pedagogiczne i problemy rozwiązywane są wspólnie poprzez szukanie efektownych rozwiązań.

 

Wychowankowie przedszkola biorą udział w różnorodnych konkursach, projektach ogólnopolskich i regionalnych, gdzie zdobywają wysokie noty i wyróżnienia oraz nagrody.

 

Program wychowania przedszkolnego w „BAJCE” jest oparty na działaniach zmierzających do zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo i samodzielność naszych podopiecznych ,oraz stosowaniu metod aktywizujących w codziennej pracy nauczycieli, jak również na systematycznej pracy wszystkich pracowników przedszkola wraz z wychowankami, a także ujednoliceniu oddziaływań interpersonalnych rodziców i kadry pedagogicznej we wspieraniu działań wychowawczo-dydaktycznych oraz wspomaganiu i korygowaniu rozwoju u dzieci.

 

Dużą wagę przykłada się do działań prozdrowotnych i ekologicznych. Nawiązana została współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicus- Jerzy Psiuk”, w wyniku której w przedszkolu odbywają się bezpłatne porady pielęgniarki, prowadzenie badań słuchu i wzroku, przeglądy stomatologiczne, badanie ciśnienia krwi u dzieci, a także organizowane są wycieczki do poradni w celu promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

 

Nasza „Bajkowa” wykwalifikowana kadra pedagogiczna modyfikuje i wzbogaca ofertę prowadzonych zajęć poprzez realizację programu: ”Z zabawą w świat nauki” oraz dodatkowych projektów, m.in.: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, „KUBUSIOWI PRZYJACIELE PRZYRODY”, „Akademia AQUAFRESH”, „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM, „MOJE CZYSTE MIASTO’, „MAMO ,TATO, WOLĘ WODĘ”.

 

Gwara i tradycje śląskie są nadal z powodzeniem kultywowane m.in. poprzez założony w 2010r. przedszkolny zespół taneczno-wokalny „MINI MAŁY ŚLĄSK”, który uświetnia coroczną „Barbórkę”.

 

W naszej „rodzinnej” placówce wysoko cenimy współpracę z rodzicami naszych milusińskich. Rodzice czynnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i akcjach, które integrują społeczność lokalną.

 

Dyrektor przedszkola – Pani mgr Anna Gajkiewicz stwarza możliwości rozwoju wszechstronnego dzieci poprzez ofertę zajęć dodatkowych, takich jak :religia, nauka języka angielskiego, ceramika, judo prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.

 

Wszyscy dyrektorzy (przez 60lat!istnienia placówki) dbali o jak najlepszy wizerunek przedszkola i zgodnie z trendami swoich czasów wpływali na wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

 

Zapewne, każda pani dyrektor obecnej „BAJKI” może podpisać się pod słowami powstałego wraz z obowiązującą nazwą przedszkolnego „hymnu „ na bazie utworu Jana Brzechwy „Witajcie w naszej bajce”:

 

„…nikt tu nie czuje chłodu, nikt tutaj nie zna głodu…i tutaj nikt nie kłamie, nikt się nie skarży mamie…”

 

Dnia 1 września 2013 r.(po 60latach!) znów jakieś dzieci pierwszy raz przekroczą próg przedszkola, by rozpocząć kolejne karty historii naszej „rodzinnej „ placówki przedszkolnej. Z radością zapraszamy!

 

Historia powstała

 

w oparciu o wywiady z dyrektorami przedszkola:

 

-p. Stefanią Szołtysik

 

-p. Anną Kroj

 

-p. Marią Wyrwoł

 

w oparciu o wiadomości i zebrane informacje Rady Pedagogicznej i personelu pracującego w roku 2012/2013 oraz w oparciu o pozycję literatury: Dzieje Radzionkowa

 

Historię tę usystematyzowała nauczycielka przedszkola - mgr Barbara Buchacz

 

 

Zapraszamy do przeglądania zdjęć z historii przedszkola. Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają siebie lub znajomych na zdjęciach.

 

We use cookies
Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.